Không thể diễn tả bằng lời :))

Immediately :

00:00
“Chàng hoàng tử” luôn ngắm mình trước gương và tự hỏi thế gian này ai đẹp bằng ta??? :D Cristiano Ronaldo
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • cầu thủ
  • Cristiano Ronaldo
  • giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận