KHÔNG VUI ...

Immediately :

00:00
Các nhà khoa học Pháp không tin là thế giới sẽ có thuốc khán thể trong năm 2021. Họ suy nghĩ rằng chúng ta nên có suy nghĩ sống với con virus này và luôn giữ khoảng cách là liều thuốc tốt nhất. Trước mắt là vậy. Căng, Việt Nam ta hết nhưng quanh ta còn nhiều thì tính sao? Thế giới ngày nay không ai tự cung tự cấp đc cả, tất cả chạy đều thì mới cùng lớn mạnh và phát triển được. https://www.n-tv.de/wissen/Forscher-daempft-Hoffnung-auf-Impfstoff-article21906876.html
  • Chất khán thể
  • virus Corona

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận