Kì nghỉ Tết dài vô tận

Immediately :

00:00
Vừa tránh dịch, vừa nghỉ dưỡng sau Tết tiếp tục 😆😆😆 P/s: Trường các anh/chị/bạn khác sao rồi ^^
  • Trường “nôn” cho sinh viên nghỉ quá ghi sai luôn thời gian 🤷‍♂️
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • COVID
  • Tết vô tận
  • Giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận