Kinh tế toàn cầu chìm sâu trong hỗn loạn

Immediately :

00:00
https://vnexpress.net/kinh-te-toan-cau-chim-sau-trong-hon-loan-4439417.html Những lúc như thế này thì đọc để biết tình hình chiến sự thế giới chứ bị ảnh hưởng thông tin bên ngoài thì vô cùng căng thẳng … sức gồng gánh của toàn thế giới cũng đã hơn 2 năm cả tinh thần và sức khoẻ. Bình yên từ trong tâm là điều cần làm để vượt qua giai đoạn khó khăn này !!!

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận