[KỸ NĂNG] Làm sao giao tiếp hiệu quả ?

Immediately :

00:00
Giao tiếp là một kỹ năng cần thiết giúp chúng ta: >> Tạo mối quan hệ >> Xây dựng mối quan hệ >> Duy trì mối quan hệ >> Phát triển mối quan hệ Và là nền tảng cho các kỹ năng khác như bán hàng, tư vấn, trình bày, thuyết phục … Hẹn các bạn vào 3h chiều mai nhé 😊

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận