KỲ NHÔNG

Immediately :

00:00
Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà Kỳ Đà là cha Cắc Ké Cắc Ké là mẹ Kỳ Nhông Từ hơn 1 năm nay, cứ sáng sớm là con Kỳ Nhông luôn bu vai của ông Thần Tài. Sau 8h sáng thì nó mới quay đi, tối khuya lại trở lại vị trí cũ, bu vai ông Thần Tài.
  • cuộc sống
  • Kỳ Nhông

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận