Là chính mình khi yêu!

Immediately :

00:00
Và từ đó, hai người không còn có thể giao tiếp được như ban đầu, nỗi thất vọng sẽ lấn át tâm trí, không ngờ mình lại phải chung sống với một người không được như kỳ vọng của mình. Rồi ta lại ước, giá như mình đừng như thế, giá như mình là chính mình ngay từ đầu, để mình có thể gặp được một người đúng nhất, một người có thể yêu cả những tối tăm của mình. Hamlet Trương Radio voice by K A N G♒

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận