Lá thư gửi tương lai từ 2021

Immediately :

00:00
Các bạn có thường viết thư gửi mình trong tương lai không? Hãy viết đi, viết để năm sau coi lại tháy được mình đã làm được những gì, có đạt được đúng kế hoạch và dự tính hay không nhé?

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận