Lá thư gửi tương lai từ 2021

Immediately :

00:00
Các bạn có thường viết thư gửi mình trong tương lai không? Hãy viết đi, viết để năm sau coi lại tháy được mình đã làm được những gì, có đạt được đúng kế hoạch và dự tính hay không nhé?
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận