Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi

Immediately :

00:00
  • Tư Lầu
  • 2019
  • chụp ảnh
  • Photography
  • Cầu Mống
  • Khánh Hội
  • Quận 1
  • Sài Gòn
  • saigon
  • SàiGòn

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận