LÀM MỚI ... KHÓ HAY DỄ?

Immediately :

00:00
Trong cuộc sống ai cũng muốn mình tiến lên, thành công hơn, vui và hạnh phúc hơn. Nhưng bao nhiêu người nghĩ đến chuyện "làm mới bản thân" dù thừa biết vài khiếm khuyết ta cần cải thiện. Vậy lý do nằm ở đâu? >> Suy nghĩ: từ từ, khi cần tôi sẽ sửa sau, gấp gì >> Lười: mệt, làm mới hôm nay có thêm được đồng nào đâu >> Cứng đầu: chuyện của tôi thì tôi chịu, cớ gì phải làm mới >> Tiêu cực: sống như tôi thích, nghèo nhưng an yên >> Số phận: số vậy thì chấp nhận, làm mới tôi cũng có khá hơn đâu >> Tại trời: trời áp đặt rồi, tôi làm mới cũng vô ích, thành sự tại thiên kia mà ;-// Ai cũng có lý riêng của mình. Bạn thì sao? Theo bạn thì ta có nên làm mới bản thân mỗi ngày hay không?
  • PiepAUDIO
  • Làm mới bản thân
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận