Làm sao để nhận dx giải đồng hạng ? Chứ nhắn tin hỏi miết không thấy admin trả lời cũng dị lắm admin nge

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận