LÀM VỚI TINH THẦN ...

Immediately :

00:00
Không chờ rảnh mới làm, mà làm để RẢNH HƠN. Không chờ có tiền mới làm, mà làm để có NHIỀU TIỀN HƠN. Không chờ giỏi mới làm, mà làm để GIỎI HƠN. Không chờ học xong mới làm, mà làm cả trong lúc học, để HỌC được NHIỀU HƠN. Không chờ hiểu mới làm, mà làm để HIỂU HƠN. Không chờ chắc chắn thành công mới làm, mà làm để TẠO RA THÀNH CÔNG. Không chờ được ủng hộ mới làm, mà làm để có người ỦNG HỘ và đi THEO HƠN. Không chờ đủ mối quan hệ mới làm, mà làm để có mối QUAN HỆ HƠN. Không chờ điều kiện tốt mới làm, mà làm để tạo ra điều kiện TỐT HƠN. ... Không chờ xe mới mới làm, mà làm để xe MỚI HƠN. ;-))
  • Làm
  • TẾT 2022
  • Xuân 2022
  • XUÂN NHÂM DẦN
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận