lần đầu tiên bé tập viết trên giấy thật. nhìn tạm tạm.

Immediately :

00:00

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận