LẦN NÀY THIẾU HÌNH CHỤP CHUNG VỚI BAND NHẠC

Immediately :

00:00
Lại một số Bolero nữa đi ra, thêm một bước tiến về phía trước với 3 giọng ca mới - mới lần đầu đến với PiepMe. Cảm ơn ca sỹ Bảo Ngọc Cảm ơn ca sỹ Hoàng Yến Cảm ơn ca sỹ Tiết Duy Hoà Cảm ơn ca sỹ Trần Phương Cảm ơn band nhạc, đội ngũ âm thanh và ánh sáng PiepMe Cảm ơn các thành viên hỗ trợ hậu cần để chương trình được đi ra thuận lợi!
  • Bolero
  • Band nhạc PiepMe
  • Trần Phương
  • Trùm Cuối
  • MC Quỳnh Như
  • Hoàng Yến
  • Bảo Ngọc
  • Tiết Duy Hoà

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận