Lan toả yêu thương....

Immediately :

00:00
- Tình yêu là gì hả bố? - Khi bố tay trắng mẹ vẫn bằng lòng lấy bố , đó chính là tình yêu con ạ! - Vậy tình yêu là gì hả mẹ ? Khi bố có tất cả mọi thứ ,bố vẫn yêu mẹ như ban đầu, đó chính là tình yêu con ạ !....

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận