Lăng nhăng

Immediately :

00:00
Lăng nhăng là thực hành quan hệ tình dục thường xuyên bừa bãi với các đối tác khác nhau hoặc bừa bãi trong việc lựa chọn bạn tình. Thuật ngữ này có thể mang một phán quyết đạo đức nếu lý tưởng xã hội cho hoạt động tình dục là mối quan hệ một vợ một chồng. Còn bạn nghĩ sao?? Liệu bạn chấp nhận có chồng trăng hoa hay vợ lẳng lơ vì họ quá đẹp???
  • PiepMARK

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận