Livestreaming với PiepLive trên PiepMe

Immediately :

00:00
Bạn đang xem Livestream bằng tính năng PiepLive – NHANH - GỌN - SẮC NÉT. 1) Livestream ra Cộng đồng: bạn cần xác nhận số điện thoại để thời gian live tăng lên 15 phút. Nếu không bạn chỉ có 3 phút để live 2) Live cho bạn bè: chọn cá nhân hoặc nhóm tổ từ danh bạn của mình
  • QueenB
  • Live-streaming
  • phát sóng trực tuyến
  • PiepLive
  • PiepMe
  • Livestream

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận