"LOÀI SINH VẬT CÓ THỂ TỰ THAY ĐỔI GIỚI TÍNH - CÁ HỀ" 😲

Immediately :

00:00
Tất cả cá hề khi sinh ra đều là giống đực. Chúng còn có khả năng chuyển đổi giới tính, nhưng chỉ làm vậy để trở thành con cái đầu đàn của cả một đàn mà thôi. Ví dụ như khi con cái đầu đàn chết đi, con đực kết đôi với chúng sẽ tự chuyển đổi thành con cái và đảm nhiệm việc sinh nở cho cả đàn. Tuy nhiên, sự thay đổi này lại không thể đảo ngược. Về cơ bản, tất cả cá hề được sinh ra lưỡng tính với đầy đủ cả mô tinh hoàn và mô buồng trứng. Hầu hết cá hề là loài lưỡng tính tuần tự, nghĩa là chúng luân phiên giữa giới tính đực và cái ở một số thời điểm trong cuộc đời. Nguồn: sgmarineaquarium
  • giải trí
  • khoa học
  • sinh vật
  • cá hề
  • giới tính

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận