LỚN MẠNH KHÁC NGƯỜI ... 🤔🤔🤔

Immediately :

00:00
Làm sao để cá nhân ta lớn mạnh hơn người? Có bạn nào thử sống và làm theo các tiêu chí cũng như định hướng như sau chưa? @ LÀM những việc người khác không làm được @ NHÌN vào những nơi người khác không nhìn thấy @ NGHĨ những vấn đề mà người khác không nghĩ ra @ ĐỪNG bao giờ làm những việc mà người khác đã làm được rồi - tức không bắt chước. Trùm Cuối tặng LIXI 10 Pi cho 3 bạn có bình luận chia sẻ những ý hay nhất - theo nhận xét "chủ quan" của TC.
  • Kỹ năng sống
  • Khác người
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận