Ma túy nhựa...

Immediately :

00:00
Chính thức dương tính với ma túy nhựa này, biểu hiện bệnh là viêm túi cấp tính.. hậu quả hết sức nguy kịch, cần thêm chất nhựa polime để chửa trị.. 😆😆

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận