MÃI MÃI LÀM NGƯỜI HỌC TRÒ

Immediately :

00:00
Khiêm tốn trước mọi tri thức, cầu thị với mọi lời khuyên, gắng hiểu mọi vấn đề đó là Học.
  • Đọc thấy quá hay nên chia sẻ tiếp!
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Trùm Cuối
  • thông điệp cuộc sống
  • kỹ năng sống
  • triết lý cuộc sống
  • Lẽ sống

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận