MẤT NHAU MÙA ĐÔNG
Sáng tác: Anh Bằng
Ca sĩ : Hoàng Nguyên

Immediately :

00:00
..." Ta mất nhau hôm nay,bàn tay em thật gầy. Vật vờ trong tương lai,gọi mùa đông mây bay..."
  • Âm nhạc PiepMe
  • PiepMe
  • PiepLive
  • Livestream
  • Ca sĩ Hoàng Nguyên

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận