May mắn nhận pi

Immediately :

00:00
Mình sẽ tặng 10 pi bạc cho 3 bạn đoán đúng tên món ăn nhanh nhất. Gợi ý: đây là tên một món ăn dân dã miền tây 😝

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận