May mắn nhận pi

Immediately :

00:00
Mình sẽ tặng 10 pi bạc cho 3 bạn đoán đúng tên món ăn nhanh nhất. Gợi ý: đây là tên một món ăn dân dã miền tây 😝
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận