Mấy ông lập trình đôi khi cũng nhở tay hầy 😀

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • funny
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận