'Mẹ ơi! Con là quỷ thật sao? Sao mẹ lại sinh ra một con quỷ trên cõi đời này?'

Immediately :

00:00
Đọc nhật ký mà vừa buồn vừa giận. Quan niệm sai lầm... Tin vui là đã có nhiều nhà Hảo tâm giúp đỡ Gia Khôi. ❤

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận