Mọi người tham gia rinh giải về nào 🥰🥰🥰

Immediately :

00:00
Khởi động 👉CUỘC THI THIẾT KẾ BIỂU TRƯNG NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN TP. HỒ CHÍ MINH😉 -------------------------------------------------------------- 04 tháng tìm kiếm ý tưởng và múa bút, rê chuột các bạn nhé 📎Biểu trưng 👉Mang đậm chất sinh viên. 👉Thể hiện được mục tiêu, tinh thần, khát vọng của học sinh, sinh viên (HSSV); 👉Ghi nhận những đóng góp tích cực của sinh viên Thành phố, của Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố. 👉👉Sử dụng làm biểu trưng chính thức của Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh; ............................................ Xem thêm tại https://nhavanhoasinhvien.vn/khoa-hoc-giao-duc/giao-duc/cuoc-thi-thiet-ke-bieu-trung.html

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận