Một câu chuyện buồn

Immediately :

00:00
Hôm qua đi cắt tóc bị anh thợ dụ cho ngủ rồi úp ráo dừa lên đầu rồi cắt.kết quả là đi đâu ai cũng biết nó được tạo ra như thế nào.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • sửu nhi @
  • giải trí
  • LIXI
  • fashion
  • kiểu tóc mới

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận