Một mùa mưa nữa đang đổ sập xuống thành phố này.

Immediately :

00:00
Mưa... và những suy nghĩ
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Không người nghe
  • Cafe vlog
  • Ân Nguyễn
  • PiepAudio
  • piepme

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận