Một nửa đồng điệu …

Immediately :

00:00
Khi bạn tìm ra một nửa đồng điệu của bạn thì bạn mới bắt đầu khám phá ra thật ra bản thân mình rất CHUỐI 🙈 Bởi vì những khuyết điểm của mình như thế nào mà trước giờ mình không nhận ra hoặc nhận ra mà cố chấp không chịu thừa nhận thì sẽ được thể hiện y chang ở người kia như một tấm gương phản chiếu 🥲 Ưu điểm và quan điểm cũng giống, không cần nói cũng hiểu ý người kia muốn gì nên sẽ có sự thấu cảm sâu sắc và hiểu nhau mà không cần nói nhiều 🥰 Như hai mặt của một đồng xu, ưu và khuyết luôn đi kèm … chỉ có bớt bớt cái TÔI thì mới hạnh phúc vui vẻ bình yên ❤️❤️❤️

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận