MỘT VÀI CÂU CHUYỆN VỀ THIÊN BỒNG NGUYÊN SOÁI TRƯ BÁT GIỚI

Immediately :

00:00
MỘT VÀI CÂU CHUYỆN VỀ THIÊN BỒNG NGUYÊN SOÁI TRƯ BÁT GIỚI Hôm nay tôi vô tình xem được một đoạn cut ngắn về Tây Du Ký, trong đó tổng hợp khá nhiều cảnh về Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Tôi mới chợt nhận ra rằng, hóa ra tôi lại vô tâm tới vậy ! Trư Bát Giới ham mê tửu sắc, ham ăn biếng làm trong mắt tôi chính là một người vô dụng ! Chỉ vì những nhận định sai lầm đó tôi đã xem nhẹ những tính cách tốt đẹp của ông. Trư Bát Giới dù hay đối nghịch với Tôn Ngộ Không nhưng lại là người ở bên sư huynh Tôn Ngộ Không những lúc hoạn nạn, tìm cách chữa mắt, cầu xin sư phụ tha cho sư huynh... Thứ tôi chẳng nhớ được nhiều ! Ngẫm lại mới thấy, dù mang theo một người vô tư vô lo, nhưng Trư Bát Giới trọng tình trọng nghĩa, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không bỏ lại sư phụ, sư huynh, sư đệ, có thể sức mạnh không như Tôn Ngộ Không, nhưng tấm lòng tuyệt đối không kém ! Giờ tôi nhìn thấy rồi, tôi chẳng phải cũng như Trư Bát Giới ấy sao, nhưng tôi không cảm thấy buồn tủi nữa - có lẽ tính lười biếng vẫn phải thay đổi... nhưng tôi hạnh phúc được nói mình cũng tính như lão Trư !

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận