Mưa gió bão bùng, thương ai tối mà về khuya 😂

Immediately :

00:00
Trời mưa đi đường sợ bên dưới nước ngập, bên trên cây ngã đổ.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận