Mùa hè là mùa của các cô em yêu đời !.!.!

Immediately :

00:00
Hè lô cả nhà, hôm nay đã là thứ sau rồi. Các bạn nhớ tối nay có chương trình gì không? Đừng quên 15 GIÂY THỬ THÁCH cùng Ngọc Vy và Trùm Cuối rối nay nhé. Cùng nhấp link đăng lịch lên sóng nào: https://piepme.com/15-giay-thu-thach-so-44-AgdcwyJ6WSx1.html
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • PiepMe
  • LÊN SÓNG CÙNG PIEPME
  • LÊN SÓNG CÙNG NGỌC VY
  • 15 GIÂY THỬ THÁCH
  • THỨ SÁU

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận