Mùa hè năm ấy♥️♥️♥️

Immediately :

00:00
Tháng 5 năm nay lại nghĩ nhiều về tháng 5 năm ấy. Khi đó có thể bào chữa cho những sai lầm ở quá khứ bởi hai chữ Tuổi trẻ - nông nổi, còn bây giờ ở cái ngưỡng 30 mình k thể đổ lỗi cho bạn Tuổi trẻ nữa rồi. 🐎
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • PiepMe
  • Hoa Phượng
  • Mùa hè
  • Học sinh

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận