Mùng 5 - Đi lễ chùa

Immediately :

00:00
  • Bình minh buổi sáng
  • Đỉnh núi - Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.
  • Chánh Điện
  • Phía quang cảnh trên cao nhìn xuống
  • Ké được một tấm ☺ Trời nắng quá chừng, người thì đông.
  • Thanh Yên
  • Tết Nhâm Dần
  • Năm mới

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận