Muốn gì thì làm liền đi

Immediately :

00:00
Rất có thể đêm nay bạn sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu... Nên muốn gì thì làm đi... Trễ 1 giây là mất chỗ... Xa hơn 1 mét là mất quyền ưu tiên...

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận