Muốn “nuôi dưỡng” một điều gì đó nó cũng trắc trở nhiều thứ ghê nơi... 😅😅😅

Immediately :

00:00
Thôi thì đừng từ bỏ để rồi hối tiếc vì bất cứ điều gì không đáng! Cố gắng hết sức vì sự kỳ vọng-vì sự động viên rồi sẽ lại được kết quả tốt đẹp nhất!!! 💪🏻🖤👌🏻🖤✊🏻 #DucThanh #DucThanhOfficial #Positive #Optimistic #BeStrong #BeHealthy #BeBeautiful #Sport #Gym #Motivation #Fighting #TryToTheBest

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận