MY HOLIDAY

Immediately :

00:00
Khi để tâm đến thời gian thì thời gian trôi rất chậm nhưng đến lúc không quan tâm nữa thì hết lễ rồi 😂. Đây là kỳ nghỉ lễ đầu tiên mà vượt ngoài kế hoạchch đã dự tính nhưng lại mang lại nhiều bài học cho chính bản thân. Hẹn các bạn 22h tối nay cùng nhau chia sẻ chuyện ngày lễ nha. 😁
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Thanh Yên
  • Piep âm thanh
  • kỳ nghỉ lễ của bạn
  • Kỳ nghỉ lễ
  • 30/4
  • 1/5
  • PiepAUDIO

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận