Nè nè, khum có cái thái độ đó nha :))

Immediately :

00:00
19H30 TỐI NAY... GÉT GÂU!!!
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • 15 GIÂY THỬ THÁCH
  • TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN
  • FUNNY

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận