Nên làm gì khi bạn không có gì để làm?

Immediately :

00:00
"Công việc là thứ tồn tại nhằm mục đích bảo vệ ta khỏi cảm giác tuyệt vọng và tội lỗi."
  • Ảnh: Pinterest. Nguồn: EVOL/Beautiful Mind.
  • Piep âm thanh
  • Thanh Yên
  • Hellomorningaudio
  • Công việc

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận