Nếu dịch quá thì mình về quê,
Mình nuôi cá và trồg thêm rau =)))

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • cái đẹp
  • 2020
  • Tư Lầu
  • Photographer
  • chụp ảnh
  • dịch Corona

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận