NẾU KHÔNG BIẾT GÌ VỀ TÔI, XIN HÃY IM LẶNG!

Immediately :

00:00
1. Bạn có nỗi đau, tôi cũng có nỗi đau. Chỉ là tôi giấu đi còn bạn lại mang ra chia sẻ. Cuộc sống của mỗi người do chính mình tô vẽ. Đừng buông lời tùy tiện phán xét một ai. 2. Trước khi anh phán xét con đường tôi đi, xin hãy chú ý bùn trên giày của chính anh. 3. Nếu có ai đó nói xấu bạn mặc dù không biết gì về bạn, đừng buồn. Hãy nhớ kỹ một điều chó sủa khi gặp người lạ! 4. Nếu như bạn không mù, vậy đừng nhận thức về tôi qua miệng của người khác! 5. Hãy mang đôi giày của tôi, và trải qua thử những thứ tôi đã từng trải. Nếu bạn vượt qua mọi thứ tốt hơn tôi, thì hãy phán xét tôi, còn không thì ngậm miệng lại. 6. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. 7. Phán xét giống như việc bạn đang chỉ tay về phía ai đó mà không biết rằng có đến tận 3 ngón tay đang chỉ về phía bạn. Nên điều bạn nhìn thấy người khác chính là điều mà bạn đang cố chối bỏ. 8. Đôi giày của tôi chắc gì bạn đã đi vừa. Nên đừng phán xét tôi, nó kì lắm! 9. Bạn sẽ không bao giờ biết được rằng mình đang chơi với ai. Đừng phán xét bề nổi của một tảng băng trôi cũng như đừng coi thường ai khi chưa biết gì về họ. 10. Chuyện ở đời… Đừng vội phán xét ai. Cổ nhân có câu: Thức lâu mới biết đêm dài. 11. Sống, để không làm tổn thương người khác, xin đừng xét đoán ai cả và luôn luôn hào phóng. 12. Thế giới được tạo nên bởi cách ta nhìn nhận, hãy là một phán xét viên thật công tâm. Nguồn:Sưu tầm
  • PiepMe
  • Cuộc sống
  • Giao tiếp

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận