NGẠI NGÙNG
Nhạc Sĩ : Trần Thiện Thanh
Ca Sĩ : Hoàng Nguyên

Immediately :

00:00
"Muốn nói mà ngại ngùng Thư hồng anh viết gửi cho em Muốn nói lời trao duyên Sao tình riêng cứ ngại ngùng thêm"...
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Âm nhạc PiepMe
  • PiepMe
  • Ca sĩ Hoàng Nguyên
  • PiepLive
  • Livestream

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận