NGẠI NGÙNG
Nhạc Sĩ : Trần Thiện Thanh
Ca Sĩ : Hoàng Nguyên

Immediately :

00:00
"Muốn nói mà ngại ngùng Thư hồng anh viết gửi cho em Muốn nói lời trao duyên Sao tình riêng cứ ngại ngùng thêm"...
  • Âm nhạc PiepMe
  • PiepMe
  • Ca sĩ Hoàng Nguyên
  • PiepLive
  • Livestream

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận