Ngày đầu tiên đi dạy!

Immediately :

00:00
Khá vui và tạm ổn vì các bé đa phần ngoan và nghe lời. Hy vọng trong 2 tuần này cả cô và con sẽ vui vẻ hợp tác cùng nhau, quả thật với mình đây sẽ là một kỉ niệm nhớ mãi trước khi mình rời khỏi thành phố.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận