Ngày đầu tiên đi làm

Immediately :

00:00
Nay đi làm sớm có thời gian dạo quanh công ty là nhà thứ 2 của tớ nha
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận