NGÀY LỄ CỦA NHỮNG CẶP YÊU XA

Immediately :

00:00
Hôm nay là ngày 7/7 âm lịch, là ngày mà Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Và ngày hôm nay trời có đổ cơn mưa tức là Ngưu Lang và Chức Nữ đã được gặp nhau. Nếu trời không mưa thì chắc ông Ngâu và bà Ngâu lớn tuổi rồi nên không còn nhớ nhung như hồi trẻ nữa.^^ Theo một số quan niệm phương Đông và truyền thuyết thì đây là ngày mà nên ăn đậu đỏ, để cầu cho tình duyên gặp may mắn thuận lợi, sớm gặp được ý trung nhân hoặc đến được với người mình đang yêu. Còn muốn xua duyên thì cứ đậu đen nhé. Ngày Thất Tịch, mọi người đã ăn chè đậu đỏ chưa? ^^
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • PiepMe
  • Album

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận