NGHE ĐỒN, MẤY NAY NGƯỜI TA KỊ MÀY LẮM...

Immediately :

00:00
Đi đâu cũng thấy cắt tỉa, hạ gốc hết tụi Phượng vĩ. Mua sắm mà gặp tên Phượng thì tăng giá, tẩy chai. Ngay cả trời cũng không tha cho tụi nó, mưa gió quật tan tành. Vì đâu nên nỗi...
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • GIẢI TRÍ
  • PiepMe
  • Thử giãn cuối tuần

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận