NGHỀ - NGHIỆP

Immediately :

00:00
Chúng ta thường bắt gặp nhiều trường hợp đằn sách nhiều năm, tốt nghiệp đại học nhưng lương khởi điểm không bằng thu nhập của một người hành nghề không cần bằng cấp hay học cao. Bạn sẵn sàng buông bỏ bằng để chọn nghề có thu nhập cao? Bạn chọn chuyên môn, thế mạnh hay chọn tiền? Bạn chọn sống vì sĩ diện hay chọn nghề bất chấp? Bạn chọn mục tiêu dài hạn hay ngắn hạn? Bạn có trăn trở, bức xúc gì? Mời bạn ghé thăm lần lên sóng này với Trùm Cuối để cùng chia sẻ và giao lưu.
  • Nghề nghiệp
  • Nghề
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận