Nghịch lý cuộc sống

Immediately :

00:00
- Đàn ông có 2 sở thích: Kéo con gái nhà lành thành hư hỏng , khuyên con gái hư hỏng về làm lại con nhà lành. - Đàn bà có 2 sở thích: Nói với trai nghèo toàn chuyện tiền nong, nói với trai giàu toàn chuyện tình cảm. - Khách hàng có 2 sở thích: Đối với hàng chất lượng cao toàn nói chuyện giá cả, đối với hàng giá rẻ toàn nói chuyện chất lượng. Sưu Tầm
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Giải Trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận