Ngôn ngữ của trẻ con.

Immediately :

00:00
Hèn chi con mình cũng vậy. Khi mình đóng cửa thì nó đập cửa ầm ầm lấy súng kêu mẹ bị khủng long bắt rồi phải cứu mẹ thôi.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận