Người dùng smartphone mỗi ngày nhiều hơn, thị trường máy tính PC vẫn rất lớn. Bạn biết thương hiệu nào có thị phần PC cao nhất trong 4 thương hiệu sau của năm 2021?

Immediately :

00:00
A. Asus B. Acer C. Apple D. Dell Theo số liệu thể hiện trên biểu đồ ta thấy: (Absatz: số lượng. Marktanteil: thị phần (%) >> Dell dẫn đầu với 17,6% thị phần, tương đương 59,68 triệu PCs >> Kế tiếp là Apple với 7,6% thị phần, tương đương 25,98 triệu PCs >> Acer với 7,2% thị phần, tương đương 24,34 triệu PCs >> Asus đứng cuối với gần 6,4% thị phần, tương đương 21,66 triệu PCs Vậy D. Dell là đáp án chính xác của câu hỏi Ai Là Triệu Pi ngày 10.02.2022. Xin chúc mừng và hẹn các bạn ở những câu hỏi tiếp theo của chương trình ❤
  • Đáp án Ai Là Triệu Pi
  • Đáp án
  • Ai Là Triệu Pi
  • Thị trường máy tính năm 2021

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận